Bora series

Celosia argentea cristata

De Bar serie is 3 weken trager dan de Act Serie, maar is minder gevoelig voor tripsschade dan de meeste andere varieteiten in  de markt. Heeft erg harde stelen.

Heeft u vragen over ons assortiment in relatie tot uw teeltcondities? Neem dan contact op!

 

Beschikbare varianten

Bar Bora Purple

Bar Bossa Champagne