Jaren ervaring in veredeling en vermeerdering

De historie van Evanthia begint in 1993, als Nico Grootendorst zijn eigen bedrijf opzet: Combifleur. Onder die naam legt het bedrijf zich toe op de verkoop van zaden en jonge planten. Snijbloemen uit zaad zijn de specialisatie van Combifleur, een terrein waarop Nico jarenlange ervaring heeft. Amper drie jaar later, in 1996, voegt Combifleur een veredelingstak aan de zaadhandel toe.

Die uitbreiding past goed in de filosofie om klanten optimaal van dienst te zijn. Veel zaden van snijbloemen en tropische planten zijn afkomstig van grote veredelaars elders in de wereld. Gebieden, waar de klimaatomstandigheden sterk verschillen van die in West-Europa, de belangrijkste afzetmarkt voor Combifleur.

Succesvol in veredeling

Met eigen veredeling naar West-Europese klimaatmaatstaven is het bedrijf succesvol. Met moderne faciliteiten voor zaadtechnologie worden de zaden in eigen huis klaargemaakt voor verkoop naar klanten in Nederland en andere West-Europese landen. Na een aantal jaren van samenwerking binnen Combinations-verband kiest het bedrijf er in 2013 voor weer zelfstandig verder te gaan, nu onder de naam Evanthia.

« terug