Lewisia

Lewisia cotyledon

Mountain Dreams series