Helianthus annuus

 

Download Infosheet

Helianthus

Premier series F1

Helianthus

Pro Cut series F1

Helianthus

Stand Alone varieties

Helianthus

Sunrich series F1

Helianthus

Vincent®s series F1

De zonnebloem is een zeer populaire snijbloem. Op de Nederlandse veilingen bestaat bijna de gehele aanvoer uit stuifmeelarme F1 hybriden, waarvan “Sunrich” de belangrijkste is. Op dit moment gaat de vraag van de handel voornamelijk uit naar oranje gele zonnebloemen met een donker hart. Een aantal zonnebloemrassen kan ook getopt geteeld worden, zoals bijvoorbeeld “Sonja”. Jaar rond telen van zonnebloemen is tegenwoordig goed mogelijk met behulp van belichting en verduistering.

Heeft u vragen over ons assortiment in relatie tot uw teeltcondities? Neem dan contact op!