Strelitzia nicolai

Strelitzia

Witte bloem met blauwe tong.

Heeft u vragen over ons assortiment in relatie tot uw teeltcondities? Neem dan contact op!